محمد جواد دهقانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷مهندسی برق-مخابراتصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۱مهندسی برق-مخابراتصنعتی اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۸۲مهندسی برق-مخابرات- پردازش سیگنالIITM

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۱

سوابق اجرایی

 • رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم  فنآوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( از 93 تاکنون)
 •  عضو شورای علمی بنیاد ملی نخبگان استان فارس ( از 1393)
 • عضو کمیسیون دائمی هیات امنا و عضو هیات امنای دانشگاه های  شیراز و صنعتی شیراز ( از 1393)
 • نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری درهیات نظارت بر تشکل های دانشجویی ( از 93 تاکنون)
 • دانشگاه صنعتی شیراز- عضو و دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه از سال 1387  تاکنون
 • دانشگاه صنعتی شیراز-معاون آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و مدیردفتر و نظارت و ارزیابی دانشگاه (1390- 1383)
 • دانشگاه صنعتی شیراز- مسئول پیگیری راه اندازی واحد بین الملل دانشگاه صتعتی شیراز (1390 الی 1391)
 • عضو کمیسیون موارد خاص استان فارس ( 1387 الی 1390)
 • عضو هیات نظارت و ارزیابی استان فارس ( 1387 الی 1396)
 • عضو کمیته آمایش آموزش عالی استان فارس (1390-1387)
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه شیراز ( از1390 تاکنون)
 • دانشگاه شیراز- دانشکده صنعت الکترونیک رییس بخش کنترل  (1383-1382)
 • دانشگاه شیراز- دانشکده صنعت الکترونیک معاون آموزشی دانشکده ( 1378- 1376 )
 • دانشگاه شیراز- دانشکده صنعت الکترونیک رییس بخش کنترل( 1376-1375)
 • دانش آموخته برگزیده دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1397 در مراسم چهلمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی اصفهان(لوح تقدیراز وزیرمحترم علوم تحقیقات و فنآوری)
 • پژوهشگر برترگروه 89- 1388
 • دانشجوی نمونه دردوره دکتری در سال82-1381 (لوح تقدیر از وزیر محترم علوم تحقیقات و فنآوری)
 • رتبه دوم دربین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد 1370 (لوح تقدیراز وزیرمحترم علوم تحقیقات و فنآوری)

 

 

    استادیار و دانشیار : دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده برق- گروه مخابرات-گرایش پردازش سیگنال از سال 1383 تاکنون

 

    مربی و استادیار : دانشگاه شیراز- دانشکده صنعت الکترونیک- بخش کنترل (1383-1372)

 

   مربی : دانشگاه ارومیه- دانشکده فنی- گروه الکترونیک - (1372-1371)

 

 

 مقطع کارشناسی ارشد:

 • پردازش سیگنالهای دیجیتال
 • فیلترهای دیجیتال
 • تئوری پیشرفته مخابرات
 • مباحث ویژه در مخابرات ( مخابرات سیار)

 مقطع کارشناسی :

 • ریاضیات مهندسی
 •  الکترومغناطیس
 •  میدانها و امواج
 •  مدارهای الکتریکی 1، 2 و3
 •   الکترونیک 1و 3
 • مخابرات 1
 • تکنیک پالس
 •  اندازه گیری الکتریکی
 • تجزیه و تحلیل سیستمها
 • میکروپروسسورها
 • سیستمهای کنترل خطی