محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۹زبانشناسی همگانیدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۸۹زبانشناسی (رایانشی)دانشگاه مایسور

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلامعضو هیئت علمی گروه پژوهشی زبانشناسی رایانشی، رئیس اداره روابط عمومی و همکاری‌های علمی بین المللی؛ رئیس و مشاور حوزه ریاست، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلامرسمی قطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

 • رئیس و مشاور حوزه ریاست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1396-ادامه دارد
 • رئیس و مشاور حوزه ریاست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، 1396-ادامه دارد
 • رئیس اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1378-1386؛ 1396-ادامه دارد
 • رئیس اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، 1396-ادامه دارد
 • رئیس گروه پژوهشی زبانشناسی رایانشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شهریور 1394-آذر 1396
 • عضو هیئت علمی گروه پژوهشی زبانشناسی رایانشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1380-ادامه دارد
 • رئیس گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستم ها، 1392
 • معاون اداری مالی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1389-1390
 • رئیس گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1389
 • پژوهشگر برتر  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1395
 • پژوهشگر برتر  استان فارس، 1392
 • پژوهشگر برتر  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1392
 • پژوهشگر برتر  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1391
 • تقدیرنامه از رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هند، 1388
 • دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، 1379
 • مقدمه ای بر زبانشناسی رایانشی
 • زبانشناسی پیکره ای
 • پردازش زبان طبیعی
 • آواشناسی آزمایشگاهی
 • کاربرد رایانه در ترجمه
 • زبانشناسی
 • زبانشناسی مقابله ای
 • آواشناسی
 • واج شناسی
 • واژه سازی
 • روش تحقیق 1 و 2
 • نظریه های ترجمه
 • ترجمه شفاهی 1، 2، 3
 • ترجمه متون ساده
 • کاربرد اصطلاحات در ترجمه
 • ترجمه نوار و فیلم
 • ترجمه متون ادبی
 • ترجمه متون علمی
 • دستور 1،2،3
 • مهارت های مطالعه
 • درک مفاهیم 1، 2، 3
 • ...
 • در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

تدریس در رشته های مختلف:

 • زبانشناسی (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • مترجمی زبان انگلیسی (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • آموزش زبان انگلیسی (مقطع کارشناسی)
 • زبانشناسی رایانشی (مقطع کارشناسی ارشد)

 

سوابق پژوهشی

 • Article writing (APA referencing), Department of Studies in Linguistics, Kuvempu Institute of Kannada Studies, University of Mysore, Karnataka State, India. (workshop held, 2008
 • E-Library, Department of Library and Information Science, University of Mysore, Karnataka State, India. (workshop attended, 2009
 • Seminar on bridging linguistics and clinical linguistics, All India Speech and Hearing Center, Mysore, India. (Certificate received, 2010)
 • The Technical Experts Meeting (TEM), Tehran, Islamic Republic of Iran, 19-21 February 2007, participating as Rapporture, member of the Bureau.
 • Workshop on RICeST's information databases (Tishreen University, Syria, 2003)
 • Farabi International Festival (2011, as referee of a research project).ISC Seminar, Tehran, Iran (lecturer, Nov. 2010)
 • FaNexer: Persian automatic indexer (Speech delivered at RICeST, Dec. 2010, Shiraz, Fars Province, south of Iran)
 • Problems with transliteration of foreign author names into Persian (delivered at RICeST, Jan. 2012, Shiraz, Fars Province, south of Iran)
 • How to identify your audience? (taught at the workshop on literacy at RICeST, Dec. 2011)
 • An error analysis of abstracting in journals of police Persian journals (taught at the workshop for the editor-in-chiefs of  police Persian journals at RICeST,Feb. 2nd, 2012)
 • Challenges in Persian natural language processing (referee of this research project at RICeST, 2011)
 • Workshop on error analysis of abstracts in MSRT's scientific-research journals (Shiraz, RICeST, 2012).
 • Workshop on error analysis of abstracts in MSRT's scientific-research journals (Tehran, 2012).
 • Workshop on error analysis of abstracts in MSRT's scientific-research journals (Isfahan, 2012).
 • What a student of translation training must know (Shiraz Zand University, 2012)
 • Looking for a research topic (for B.A. and M.A. students of translator training, Shiraz Zand University, 2012)
 • ...
 • International Journal of Information Science and Technology (IJIST), Editor, Iran (7 issues till 2007 all issues in English)
 • Linguistics and Literature Studies, The USA, 2012-Present

عضو انجمن زبانشناسی ایران

ساعات حضور

شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰