پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.

بهاره پهلوان زاده

دکترای تخصصی
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری - طراحی و عملیات سیستمها
بهاره پهلوان زاده
استادیار دکترای تخصصی
- مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری - طراحی و عملیات سیستمها

https://www.linkedin.com/in/bahareh-pahlevanzadeh-18b0b86/

گوگل اسکالر

منصور حقیقت

دکترای تخصصی
دانشگاه شیراز - فیزیک
منصور حقیقت
استاد دکترای تخصصی
۰۷۱۳۶۴۶۸۴۲۲ دانشگاه شیراز - فیزیک

http://faculty.isc.gov.ir/drhaghighat/fa

محمد جواد

محمد جواد دهقانی

دانشگاه صنعتی شیراز - برق
محمد جواد دهقانی
دانشیار -
- دانشگاه صنعتی شیراز - برق

http://faculty.isc.gov.ir/drdehghani/fa

فروغ

فروغ رحیمی

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام - علم سنجی علوم اسلامی و انسانی
فروغ رحیمی
مربی -
- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام - علم سنجی علوم اسلامی و انسانی

http://faculty.isc.gov.ir/frahimi/fa

محمدرضا صالحی

دکتری
دانشگاه صنعتی شیراز - الکترونیک
محمدرضا صالحی
استاد دکتری
- دانشگاه صنعتی شیراز - الکترونیک

http://faculty.isc.gov.ir/drsalehi/fa

منصوره

منصوره صراطی شیرازی

دکتری
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام - علم سنجی علوم اسلامی و انسانی
منصوره صراطی شیرازی
استادیار دکتری
- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام - علم سنجی علوم اسلامی و انسانی

http://faculty.isc.gov.ir/serati/fa

فاطمه علی نژاد چمازکتی

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام - علم سنجی علوم اسلامی و انسانی
فاطمه علی نژاد چمازکتی
مربی -
- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام - علم سنجی علوم اسلامی و انسانی

http://faculty.isc.gov.ir/alinezhad/fa

محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی

دکترای تخصصی
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری - زبان شناسی رایانشی
محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۰۹۸۳۶۴۶۸۴۲۱ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری - زبان شناسی رایانشی

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Reza_Falahati_Qadimi_Fumani2

گوگل اسکالر

مرضیه کهندل جهرمی

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام - علم سنجی علوم اسلامی و انسانی
مرضیه کهندل جهرمی
مربی -
- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام - علم سنجی علوم اسلامی و انسانی

http://faculty.isc.gov.ir/kohandel/fa

سیده سعیده میرحق جو لنگرودی

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام - علم سنجی علوم اسلامی و انسانی
سیده سعیده میرحق جو لنگرودی
مربی -
- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام - علم سنجی علوم اسلامی و انسانی

http://faculty.isc.gov.ir/mirhaghjoo/fa