مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱An Investigation of Citations Pattern to Iranian's English OA Journals Using Google Scholar & ISI: Do They Differ.زهره زاهدی - منصوره صراطی۷th International Conference on Webometrics, Informetricseptember 2011
۲VISUALIZATION AND ANALYSIS OF CO-AUTHORSHIP NETWORK OF RESEARCHERS’ SCIENTIFIC OUTPUTS IN RESEARCH POLICY FROM ۲۰۰۰ TO ۲۰۱۴عصاره فریده- مهری شهبازی- منصوره صراطی۱۱th International Conference on Webometrics, InformetricNovember 2015
۳Hirsch-index for Middle East Countries based on Essential Science Indicators dataمنصوره صراطی- زهره زاهدی۱۳th International Scientometrics and Informetrics ConfereJuly 2011
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.