مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی تأثیر نزدیکی جغرافیایی بر هم‌‌انتشاری دانشگاه و صنعت در ایران با استفاده از مدل گرانشی نیوتون.فریده عصاره - عبدالحسین فرج پهلو- منصوره صراطیتعامل انسان و اطلاعاتمهر 1395
۲بررسی همکاری دانشگاه و صنعت در ایران بر اساس شاخص هم‌انتشاری و رده بندی این صنایع بر اساس "رده بندی بین المللی استاندارد صنعتی در تمام فعالیت‌های اقتصادیمنصوره صراطی- مهدی متوسل- فریده عصاره- عبدالحسین فرج پهلوکتابداری و اطلاع رسانیمرداد 1396
۳بررسی تولیدات علمی دندانپزشکی با استفاده از پایگاه Web of science در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹منصوره صراطی- مرضیه گلتاجیمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازمرداد 1390
۴مقالات پراستناد کشورهای جهان اسلام در پایگاه شاخص¬های اساسی علم(ESI)مرضیه گلتاجی- منصوره صراطی- مریم جهانگیریمجله علمی پژوهشی تولید علمشهریور 1390
۵مقایسه کتابشناختی بروندادهای انتشاراتی حوزه های مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش؛ با تاکید بر سهم علم اطلاعات و دانش شناسی در هر یک از این حوزه هامرتضی کوکبی- غلام حیدری- نصوره صراطیپژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعاتدی 1393
۶مطالعه آلتمتریک مقالات علمی حوزه "سواد سلامت" در رسانه های اجتماعیمنصوره صراطی شیرازی- مرضیه گل تاجیپایشخرداد و تیر 97
۷بررسی مقایسه ای میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی مدارک مربوط به بیماریهای کودکانمنصوره صراطی شیرازیفصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعاتخرداد 1387
۸بررسی ارتباط میان هم انتشاری دانشگاه - صنعت و تجاری سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپین‌آف در ایرانمنصوره صراطی- فریده عصاره- عبدالحسین فرج پهلوپژوهشنامه علم سنجیتیر 1396
۹تحلیل پیوند علم و فناورى با مطالعه استنادى پروانه هاى ثبت اختراع ایرانى در طول سال هاى ۲۰۰۹- ۲۰۱۳.زاهد بیگدلی- منصوره صراطیفصلنامه مطالعات ملى کتابدارى و سازماندهى اطلاعاتتیر 1394
۱۰ررسی شبکه هم تألیفی پژوهشگران ایران در حوزه¬ داروشناسی و داروسازی در پایگاه وب آو ساینس در طول سال¬های۲۰۱۲-۲۰۰۰.فریده عصاره- منصوره صراطی- روح الله خادمیمجله مدیریت سلامتتیر 1393
۱۱وضعیت وب سایت های بیمارستان های برتر کشورهای جهان: یک مطالعه وب سنجیمنصوره صراطی- مرضیه گلتاجیفصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعاتتیر 1392
۱۲رتبه بندی دانشگاه ها و صنایع ایران بر اساس شاخص هم¬انتشاری در نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)منصوره صراطی شیرازینشریه صنعت و دانشگاهاردیبهشت 97
۱۳تحلیل وب سنجی مجلات علوم پزشکی پایگاه ISI توسط سه موتور جستجوی یاهو، آلتاویستا و آل د وبزهره زاهدی- منصوره صراطی- لیلا دهقانیفصلنامه علوم و فناوری اطلاعاتآذر 1389
۱۴The Situation of Top Research Centers' Websites in the Islamic World Countries: A Webometric Studyمرضیه گلتاجی- منصوره صراطیInternational Journal of Information Science and Managemen(IJISM)2012
۱۵Social Network Analysis of Iranian Researchers on Medical Parasitology: A Co-authorship survey during ۱۹۷۲-۲۰۱۳.ف صدوقی- علی ولی نژاد- منصوره صراطی- روح الله خادمی برون سازمانیIranian Journal of Parasitology2016
۱۶Co-authorship Network Structure Analysis of Iranian Researchers’ scientific outputs from ۱۹۹۱ to ۲۰۱۳ according to the Social Science Citation Indexفریده عصاره -روح الله خادمd- منصوره صراطی -منصور کوهی رستمیCollnet Journal of Scientometrics and Information Managem2014
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.